JAC Oost-Brabant

U bent hier

FAQ

Dossier & Beroepsgeheim

Alles wat jij vertelt, blijft tussen ons. Alleen met jouw toestemming kan de begeleider overleggen met iemand van buiten het JAC.

Enkel in gevaarsituaties kunnen we hiervan afwijken. Wanneer iemand in gevaar is of als er zich een noodtoestand voordoet, hebben we meldingsplicht. We brengen jou dan altijd op de hoogte.

Het JAC zal nooit contact opnemen met je ouders zonder jouw expliciete toestemming.

Je kan dit laten weten aan jouw hulpverlener of aan een andere persoon in het JAC.

Meer info over de behandeling van klachten vind je hier.

Ja, je hebt altijd het recht om je dossier in te kijken. Je kan hiervoor een aanvraag doen bij je hulpverlener.

Als je dat wil, kan je je dossier inkijken samen met een vertrouwenspersoon die je zelf kiest.

Het dossier is een registratiemiddel en een hulpmiddel in de hulpverlening. Het dient o.a. om afspraken te noteren en je situatie op te volgen.

De elektronische verwerking gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met art. 10 van het Decreet Algemeen Welzijnswerk.  

In je dossier houdt de hulpverlener informatie bij over:

  • wie je bent
  • je hulpvraag
  • welke je mogelijkheden/moeilijkheden zijn
  • je verwachtingen
  • je doelen en de stappen daar naartoe
Het dossier bevat ook kort de essentie of conclusie van de gesprekken die je hebt en, wanneer nodig, nog andere relevante gegevens. Het dossier bevat geen zaken die niet met jou besproken zijn. 
Je hebt het recht om te vragen om sommige dingen niet te vermelden in je dossier of om deze niet door te geven.

Je hulpverlener, zijn teamcollega’s en de teamverantwoordelijke kunnen jouw dossier inzien. Andere betrokken hulpverleners van binnen of buiten het CAW kunnen enkel in jouw dossier als je daarvoor toestemming gegeven hebt. Je hebt het recht te weten wie toegang krijgt tot jouw dossier.

Werken of stage in het CAW

Het CAW biedt elk jaar enkele stageplaatsen aan. Afhankelijk van je studierichting en school kan de manier van aanmelden verschillen.

Lees hier meer.

Je kan steeds kijken of er openstaande vrijwilligersvacatures zijn.

Zo niet, kan je je toch aanmelden bij Leen.

Je kan een spontane sollicitatie richten aan Van den Abbeele Karin, CAW Oost-Brabant, Redingenstraat 6, 3000 Leuven of via mail personeelsdienst@cawoostbrabant.be.

Iedere JAC-medewerker heeft minstens het diploma van een bachelor in de menswetenschappen behaald.

Wie moet ik contacteren?

Op onze website en die van het CAW vind je heel wat informatie over onze werking. Voor meer informatie en dossiers over de thema’s waar het CAW/JAC mee werkt, kan je terecht op de website van het Kennisplein.

In het JAC zelf kan je ook steeds terecht voor informatie over heel wat thema’s als: alleen gaan wonen, seks en relaties, je rechten en plichten, middelengebruik, werken, studeren, hobby’s, …

Dat kan zeker. Als je hulp wil bij een grotere schoolopdracht of een JAC-medewerker wil interviewen, neem je best contact op met het JAC in je buurt.

Ja, we komen graag vertellen over wat het JAC doet. Je kan hiervoor contact opnemen met een JAC in je buurt.

We geven geen vorming rond specifieke thema's. Andere organisaties zijn hierin gespecialiseerd. Ga daarvoor een kijkje nemen bij onze links.